Mám záujem rozširovať si svoj team o ambicióznych ľudí, ktorí majú podnikateľského ducha a inklinujú k zdravému spôsobu života. Každému svojmu spolupracovníkovi ponúkam odbornú pomoc, zaškolenie a vedenie. Chuť podnikať a celková iniciatíva musí prameniť však z vašej strany. Som iba "sprievodca" popri ceste a to vy ste hlavná postava. Spoluprácou so mnou získate prístup k jedinečnému know-how Systému zdravia. Budete mať možnosť odporúčať 10tkami rokov overené produkty, ktoré už 100vkám ľuďom zmenili život. Obrovskou výhodou je, že sa nepotrebujete starať o dopravu, logistiku, fakturácie atď. Väčšina starostí spojených s klasickým, teda zastaralým štýlom podnikania vám odpadá. Môžete sa plne sústrediť na marketing a na tvorbu obchodnej siete. 

Je na Vás z akého zámeru sa rozhodnete so mnou spolupracovať. V mojom teame sú ľudia pre rôzne dôvody. Niekto si chce privyrobiť, iní sa chcú realizovať a tvoriť, ďalších jednoducho baví podnikanie a chcú niečo budovať alebo sa chcú zabezpečiť na dôchodok. V tomto sa môžete líšiť, ale jednotní by sme mali byť vo filozofii v rámci zdravia. "Poďme pomôcť ľuďom prebrať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk." Poďme ľuďom pomôcť zbaviť sa príčin chorôb a žiť život bez toxických chemikálií a hlavne nezávisle od liekov, lekárov a zamestnávateľov či šéfov. 

Ak máte myšlienku na lepší a kvalitnejší život, verím, že toto môže byť cesta aj pre Vás. Ak budete ochotní vzdelávať sa a pracovať na sebe, dávam Vám moje slovo, že Vás naučím všetko čo viem. Vybudoval som distribútorov, ktorí sa týmto štýlom podnikania plnohodnotne živia, majú 4 ciferné príjmy a sú časovo nezávislí. V mojom teame sa darí ľuďom vo vekovej kategórii 20, 40 či 60 rokov. Je teda jedno, kde sa nachádzate. Dôležité je, že chcete. 

V prípade záujmu o viac informácií si môžete pozrieť verejnú prezentáciu o spolupráci. Nájdete ju v mojej FB skupine "Systém zdravia: ucelený a komplexný pohľad na uzdravenie". V prípade záujmu vidieť provízny a odmeňovací plán a akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Keď práve nepracujeme, takto si v našom teame užívame 😍